ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Er zijn meerdere regels die bepalen of u recht heeft op ouderschapsverlof. Als u recht heeft, dan krijgt u maximaal 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. 

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. 
  • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind. 
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Ouderschapsverlof en zwaarwegend dienstbelang

De werkgever kan u vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2019. Het veranderde rooster geldt voor het hele ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Valt uw ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan geldt die dag gewoon als ouderschapsverlof. U heeft op die dag geen recht op een vergoeding. In overleg met uw werkgever kunt u hierover wel afspraken maken.

Ouderschapsverlof en werkloosheid

Als u werkloos raakt, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van uw werkloosheid.

Ouderschapsverlof tijdens re-integratieproces

Het is wettelijk mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Maar het verlof kan problemen geven bij uw re-integratie. U moet er samen met uw werkgever voor zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan het werk kan. U bent verplicht hieraan mee te werken. De bedrijfsarts of arbodienst kan in eerste instantie adviseren of het verlof de re-integratie in de weg staat.

Wat betekent ouderschapsverlof voor mijn inkomen?

U heeft geen recht op salaris voor de uren waarvoor u ouderschapsverlof opneemt. Sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door tijdens het verlof. Omdat uw inkomen daalt, kunt u mogelijk een (hogere) toeslag of uitkering krijgen.

Ouderschapsverlof is onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Inkomen onder sociaal minimum

Het is mogelijk dat uw inkomen door het ouderschapsverlof onder het sociaal minimum komt. Dit is het bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U kunt dan misschien aanvullende bijstand krijgen. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Ouderschapsverlof en toeslagen belasting

Tijdens uw ouderschapsverlof kan uw inkomen dalen. Hierdoor verandert mogelijk de hoogte van kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag. De verandering in uw inkomen geeft u door aan de Belastingdienst.

Ouderschapsverlof bij ziekte

Wordt u ziek tijdens het ouderschapsverlof? Dan betaalt de werkgever alleen de uren door die u zou werken. Het verlof loopt gewoon door, ook als u ziek bent door uw zwangerschap of bevalling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *