Mijn baby is ingedaald – hoe kan ik dit zeker weten?