kind erkennen

Kind erkennen

Als je niet getrouwd bent moet je partner het kind erkennen om wettelijk de ouder te worden. Als je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van het kind, ben je als biologische  vader niet automatisch de wettelijke vader van het kind.

Om wettelijk de vader te worden zul je het kind moeten erkennen. Je kind erkennen regel je bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor. Erkenning is niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind: de familierechtelijke betrekking. De partner is dan verplicht om het kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

Je kunt je kind op diverse momenten erkennen:

Tijdens de zwangerschap: Er wordt een akte opgemaakt waarin wordt erkend dat jij de officiële ouder bent, de moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn.

Bij de geboorteaangifte: maar let wel op, is dit jullie eerste kind, dan moet de moeder erbij aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 werkdagen na de geboorte moet plaatsvinden is het vaak nogal belastend voor de moeder om dan mee te gaan naar het gemeentehuis. (tegenwoordig zijn er ook verschillende ziekenhuizen waar je de geboorte aangifte kan doen)

Op enig moment na de geboorte: Als je het kind niet tijdens de geboorteaangifte hebt erkend dan kun je dit op een later tijdstip altijd nog doen. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin je wordt erkend als de officiële ouder van het kind. Gezien het bovenstaande is het bij een eerste kind wel zo verstandig om de erkenning in de zwangerschap te regelen.

Om een kind te kunnen erkennen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je mag niet met een andere vrouw getrouwd zijn.
  • Je moet schriftelijke toestemming hebben van de moeder en bij het eerste kind moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
  • Je moet minimaal 16 jaar zijn
  • Je moet persoonlijk naar de burgerlijke stand, iemand anders kan dit dus niet voor jou regelen.
  • Het te erkennen kind mag niet geboren zijn terwijl de moeder met een ander gehuwd was**
  • Zowel jij, als de moeder, moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen bij de burgerlijke stand.
  • Doordat je je kind erkent krijgt je kind erfrecht en heb je als vader het recht en de plicht om je kind te onderhouden. Maar met een erkenning heb je nog geen ouderlijk gezag. Hiervoor moet je apart een verzoek indienen bij de griffie van het kantongerecht, dit kan pas na de geboorte.

Advies: erken je kind (als je dit wilt) vroeg in de zwangerschap. Stel dat je kind ergens in de zwangerschap komt te overlijden en je hebt de erkenning nog niet geregeld dan komt het kind niet op jouw naam te staan. Vooral in deze moeilijke, emotionele situaties kan het heel zwaar zijn te moeten verwerken dat je een doodgeboren kindje hebt gekregen wat niet officieel jouw kind is.

Je kunt als gehuwde man een kind erkennen van een andere vrouw, dan waarmee je getrouwd bent. Dit kan als:

  • de band tussen jou en de moeder vergelijkbaar is met een huwelijk.
  • de band tussen jou en het kind hecht en persoonlijk is.

De rechter bepaalt of aan de voorwaarden is voldaan. Voor het indienen van zo’n verzoek heb je een advocaat nodig die gespecialiseerd is in het personenrecht en familierecht. 

**Als een vrouw nog getrouwd is met een andere man dan de vader van haar kind, dan is het niet mogelijk voor de vader om het kind te erkennen. Alleen als de echtgenoot van de vrouw het vaderschap officieel ontkent kan de vader alsnog zijn kind erkennen.

Als je je kind erkend hebt, betekent dit nog niet dat je ouderlijk gezag hebt, dit moet je apart regelen. Pas als je het ouderlijk gezag hebt, mag je beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van jouw kind. Bij een geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch erkent als ouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *